Showbiz

Nghệ sĩ Pháp giống hệt Phi Nhung cảm ơn fans Việt, ngưỡng mộ nữ ca sĩ quá cố vì 3 điều đặc biệt

https://video.molistar.com/2022_03/19/k1zqavrvo7kck80sgo4www0o/nghe-si-phap-giong-het-phi-nhung-cam-on-fans-viet-nguong-mo-nu-ca-si-qua-co-vi-3-dieu-dac-biet1647675927.mp4