Showbiz

Nathan Lee đăng ký độc quyền thương hiệu Cao Thái Sơn, "chặn hết đường làm ăn"của đàn em?