Showbiz

MLee thừa nhận không đủ tiền làm 5 MV tiền tỷ: Kinh tế em không có để làm như các anh chị