Showbiz

Miss World Vietnam Ý Nhi công khai bạn trai yêu 6 năm: Người yêu hiểu tôi phải hoàn thành nhiệm kỳ