Showbiz

Mẹ Á hậu Minh Kiên: Con gái thiệt thòi nhưng hiểu chuyện, nếu nhà không khó khăn, Kiên còn tiến xa