Showbiz

MC Misoa Kim Anh bị người yêu tác động đến mặt biến dạng vào ngày sinh nhật chỉ vì nghi anh lăng nhăng