Showbiz

Lý Bình – Phương Trinh Jolie hôn nhau ngại ngùng ngay tại lễ cưới

https://video.molistar.com/2022_04/25/o8y2y6aw7vkk84wkssc448oo/ly-binh-phuong-trinh-jolie-hon-nhau-ngai-ngung-ngay-tai-le-cuoi1650877250.mp4