Showbiz

Lan Ngọc hạnh phúc đến phát khóc khi đoàn phim "Cô gái từ quá khứ" đánh úp, tổ chức sinh nhật bất ngờ

https://video.molistar.com/2022_04/05/dljmkixyv6gc0cw0k88o48g8/lan-ngoc-hanh-phuc-den-phat-khoc-khi-doan-phim-co-gai-tu-qua-khu-danh-up-to-chuc-sinh-nhat-bat-ngo1649131428.mp4