Showbiz

Lâm Khánh Chi: "Khó chịu" khi bị so sánh với Hương Giang Idol, tiết lộ mối quan hệ thật sự