Showbiz

Không có gì ngoài tiền: Nữ ca sĩ Pink chi 5000 USD chốt ngay bức tranh do tinh tinh vẽ