Showbiz

"Hot girl trứng rán" bất ngờ khiến netizen "quay xe" khen xinh khi lên truyền hình, còn so sánh với Ciin?

https://video.molistar.com/2022_04/08/7piaagc3nckcosso44w0808g/hot-girl-trung-ran-bat-ngo-khien-netizen-quay-xe-khen-xinh-khi-len-truyen-hinh-con-so-sanh-voi-ciin1649390883.mp4