Showbiz

Học Xinh: Tính tôi nhây, The Face Vietnam lỡ quay rồi, lỡ bị ghét cũng buồn lắm!