Showbiz

Hoàng Oanh xác nhận ly hôn chồng Tây: "Không còn là vợ chồng nhưng vẫn là một gia đình"

https://video.molistar.com/2022_04/13/s7550xwx18g04sc8g4c80k8s/hoang-oanh-xac-nhan-ly-hon-chong-tay--khong-con-la-vo-chong-nhung-van-la-mot-gia-dinh1649840880.mp4