Showbiz

Hoàng Hương Giang xuất sắc trả lời ứng xử khi người trẻ nói lên sự thiếu khống chế cảm xúc của chính mình