Showbiz

"Hoa Hậu Quốc Dân" Phạm Hương trở về Việt Nam: Đàn em xin nép gọn, spotlight từ nay là của chị!

https://video.molistar.com/2022_06/13/12npjhh042pco0swwwcogock/dan-em-xin-nep-gon-spotlight-tu-nay-la-cua-chi1655116029.mp4