Showbiz

Hoa hậu Phương Lê tuyên bố sẽ bảo trợ đến hết đại học cho bé Hạo Nam, thành tâm cầu nguyện cho bé bình an