Showbiz

Hoa hậu Đỗ Thị Hà: Ngày xưa, tôi catwalk xấu thật nhưng thời gian sẽ trả lời tất cả