Showbiz

Hậu trường bộ ảnh đón tuổi 16 xinh như thiên thần của Tiểu công chúa nhà Quyền Linh

https://video.molistar.com/2022_04/07/ev33890cuooc8kw0osgkgccg/hau-truong-bo-anh-don-tuoi-16-xinh-nhu-thien-than-cua-tieu-cong-chua-nha-quyen-linh1649297721.mp4