Showbiz

Giải thưởng nghệ sĩ mới của năm gọi tên Mono nhưng lại vắng mặt đầy tiếc nuối