Showbiz

Giá váy cưới Elie Saab của Son Ye Jin "sương sương" vài tỷ, gấp đôi tiền thuê lễ đường?

https://video.molistar.com/2022_03/31/1gglyacx1s5c44os4gk8o48s/gia-vay-cuoi-elie-saab-cua-son-ye-jin-suong-suong-vai-ty-gap-doi-tien-thue-le-duong1648713891.mp4