Showbiz

Du Uyên ra mắt bạn trai trong buổi họp báo MV "Duyên duyên số số"

https://video.molistar.com/2022_03/11/1r6na500i4m8kso4g4owww0o/du-uyen-ra-mat-ban-trai-trong-buoi-hop-bao-mv-duyen-duyen-so-so1646964098.mp4