Showbiz

DJ Mie: Đóng Vi cá tiền truyện 2 xong, tôi mê đóng phim ngang ngửa đánh nhạc