Showbiz

Dì Dung: Hoàng Phương hội tụ 4B của Miss Grand, Sen Vàng chưa bao giờ tuyên bố chỉ chọn "nụ hậu"