Showbiz

Đen chơi lớn mời 1000 cầu thủ và diễn viên trong MV tái hiện những lần "đi bão" cùng nhạc sĩ Trần Tiến

https://video.molistar.com/2022_05/10/nde4amfqe2o4s8owgcwc00go/den-choi-lon-moi-1000-cau-thu-va-dien-vien-trong-mv-tai-hien-nhung-lan-di-bao-cung-nhac-si-tran-tien1652148646.mp4