Showbiz

Đạt Villa thông báo nghỉ chơi TikTok sau khi chia tay bạn gái ngoại quốc

https://video.molistar.com/2022_05/04/m95mtyfdetwo4so4g0cgw0co/dat-villa-thong-bao-nghi-choi-tiktok-sau-khi-chia-tay-ban-gai-ngoai-quoc1651671349.mp4