Showbiz

Đạt G: Trong mắt mọi người tôi rất tệ, tôi biết bản thân sai và muốn quá khứ "hãy ngủ yên"