Showbiz

Đám cưới xa hoa của Mạc Văn Khoa: Chú rể đánh trống, Văn Thanh - Văn Toàn song ca "cực hài"

https://video.molistar.com/2022_05/19/gqhl3xwfrp4wgoosscgkscwo/toan-cuc-pham-tro-tai-the-nay1652928658.mp4