Showbiz

Chính thức: Huỳnh Thị Thanh Thủy chính là Hoa hậu Việt Nam 2022