Showbiz

Chán làm ca sĩ Taylor Swift trở thành tiến sĩ danh dự nghành mỹ thuật dù chẳng học hành ngày nào

https://video.molistar.com/2022_05/19/cu73e204l5c840480ww8gowg/du-chang-hoc-ngay-nao-taylor-swift-tro-thanh-tien-si-danh-du-nganh-my-thuat1652954707.mp4