Showbiz

Cao Thái Hà xin lỗi vì phát ngôn muốn làm "vợ chồng kiếp sau" với bố: "Talkshow cảm xúc nhưng bị cắt ghép"

https://video.molistar.com/2022_05/25/r4yfsq24ua8cswwwwckw44ws/cao-thai-ha-xin-loi-vi-phat-ngon-muon-lam-vo-chong-kiep-sau-voi-bo--talkshow-cam-xuc-nhung-bi-cat-ghep1653481562.mp4