Showbiz

Cẩm Đan khóc đủ 2 ngày từ vòng casting The Face đầu tiên đến vòng bikini

https://video.molistar.com/2022_03/18/n6kv0v22pmowk0o48og80gs8/cam-dan-khoc-du-2-ngay-tu-vong-casting-the-face-dau-tien-den-vong-bikini1647586749.mp4