Showbiz

Bắt gặp nghệ sĩ Thương Tín vừa ăn kem vừa chăm chú dò "thần số học"