Showbiz

Bắt cận visual Nam Em tại đêm thi thời trang Miss World Việt Nam 2022

https://video.molistar.com/2022_04/17/fb8bi1rzy1w00cog00gowggg/bat-can-visual-nam-em-tai-dem-thi-thoi-trang-miss-world-viet-nam-20221650187664.mp4