Showbiz

Bảo Ngọc thẳng thắn đối diện dèm pha nhiệm kỳ kém rực rỡ, đi ít quốc gia hơn hoa hậu quốc tế khác