Showbiz

Bản quyền MUVN được kí dài hạn, tách biệt với Miss Charm, tân hoa hậu có 1 tháng chuẩn bị không ngắn