Showbiz

Anh Tú và LyLy tung bộ ảnh cực tình, fans nghi vấn: Mượn MV để công khai chuyện tình cảm?

https://video.molistar.com/2022_04/05/atvtsh6t1swkwwg4o0woggcs/anh-tu-va-lyly-tung-bo-anh-cuc-tinh-fans-nghi-van--muon-mv-de-cong-khai-chuyen-tinh-cam1649149309.mp4