Xã hội

Nhiều người vẫn "luyện công" tắm sông Hồng dù trời Hà Nội rét teo héo