Xã hội

Tài xế đi ngược chiều 15km trên đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai

https://video.molistar.com/2022_03/16/qlqjwno33r4wwc480s4wg4o4/tai-xe-di-nguoc-chieu-15km-tren-duong-cao-toc-noi-bai---lao-cai1647428412.mp4