Xã hội

Sạt lở đá ở Định Hóa - Thái Nguyên khiến người dân khiếp vía: Các cụ chắc "gánh còng lưng"

https://video.molistar.com/2022_05/27/fk8ohqrpc3k04kg480kg0kkw/nguy-hiem-qua-21653657375.mp4