Đời sống xã hội

Phó chủ tịch TP.HCM Lê Hòa Bình không qua khỏi trong vụ tai nạn trên đường đi công tác