Xã hội

Phó chủ tịch TP.HCM Lê Hòa Bình không qua khỏi trong vụ tai nạn trên đường đi công tác

https://video.molistar.com/2022_03/29/k3em3lrjfdc8084swk84oo4c/pho-chu-tich-tphcm-le-hoa-binh-khong-qua-khoi-trong-vu-tai-nan-tren-duong-di-cong-tac1648547899.mp4