Đời sống xã hội

Nữ nhân viên WINMART tranh cãi với khách hàng và bị đuổi việc mặc dù đã xuống nước xin lỗi


Cộng đồng nổi bật