Xã hội

Nhóm bạn trẻ Quảng Ninh vượt cả trăm kilômet đem Bugatti Chiron tự chế tới Hà Nội làm nội thất

https://video.molistar.com/2022_04/14/58do8cen6740s4wowscwss8k/nhom-ban-tre-quang-ninh-vuot-ca-tram-kilomet-dem-bugatti-chiron-tu-che-toi-ha-noi-lam-noi-that1649905360.mp4