Xã hội

Người đàn ông khóc như mưa, phát hiện cả 3 con đều không phải ruột thịt

https://video.molistar.com/2022_06/08/4k3gbkaym6uc4wc884ckkg0s/that-dau-long-suot-bao-nhieu-nam-cung-cac-con-ma-gio-the-nay1654685203.mp4