Xã hội

Kỳ công set up đồ gốm để bán hàng, khách chưa kịp chốt đơn thì chủ shop đã "lỗi kỹ thuật" bay ngay tiền tỉ