Xã hội

Không hề "hoàn lương", Nờ Ô Nô tiếp tục sang Thái làm từ thiện cho người nghèo "cô đơn giữa trời đông"