Xã hội

Hé lộ nguyên nhân xuất hiện hố "tử thần" suýt nuốt chửng xe tải ở TP.HCM

https://video.molistar.com/2022_04/21/3vo5495xhp8gg8kko4w8w0sc/he-lo-nguyen-nhan-xuat-hien-ho-tu-than-suyt-nuot-chung-xe-tai-o-tphcm1650506200.mp4