Xã hội

Hai phụ nữ vờ lấy đồ từ thiện cho chùa rồi "nhảy" luôn hai bộ vest của cửa hàng trong tích tắc