Xã hội

Đang đi đón dâu, chú rể phải xuống xe "xúc cát" dọn đường khiến dân mạng cười ngả nghiêng

https://video.molistar.com/2022_03/16/n3tq4kcu5ogwgk0o4gc4008c/dang-di-don-dau-chu-re-phai-xuong-xe-xuc-cat-don-duong-khien-dan-mang-cuoi-nga-nghieng1647398973.mp4