Đời sống xã hội

Đang đi đón dâu, chú rể phải xuống xe "xúc cát" dọn đường khiến dân mạng cười ngả nghiêng


Cộng đồng nổi bật