Xã hội

"Đả nữ" đánh bạn còn giơ tay thách thức khiến NETIZEN phẫn nộ: Học sinh mà có thái độ như vậy sao?

https://video.molistar.com/2022_05/28/9wy9dv1a0uwc4soskskcs0wk/hong-ca-mot-the-he1653744407.mp4