Xã hội

Có thể bạn chưa biết: Việt Nam có cả một "khu rừng dưới đáy biển" như này

https://video.molistar.com/2022_04/17/ezejuvralpck4soww048osks/co-the-ban-chua-biet--viet-nam-co-ca-mot-khu-rung-duoi-day-bien-nhu-nay1650186471.mp4